اطلاعات تماس

صندوق پستی
1415894591

نمابر (فکس)
88924225(9821+)

تلفن تماس
81361(9821+)

نشانی
تهران، میدان جهاد (فاطمی)، ضلع جنوب شرقی
پلاک 5، ساختمان جهاد کشاورزی، طبقه 11