شرکت های زیر مجموعه

1

Jahed Company as an investment company providing rural and nomadic industries services is one of the companies active in the Jahad_E_Esteghlal Institute that mainly operates in the

2017247151720jahadaran

موضوع اصلی فعالیت مؤسسه، مطالعه، طراحی و تأسیس و مدیریت مراکز و مجتمع های فرهنگی، برگزاری دوره‌ها و همایش و جشنواره و مسابقات و هرگونه فعالیت فرهنگی، آموزشی و پرورشی…

شرکت جهان صادرات سینا

شرکت جهان صادرات سینا با سهامداری کامل موسسه جهاد استقلال و شرکتهای تابعه وارد حوزه صادراتی شده است، به منظور توسعه بیشتر و ایجاد سطح اتکاء فرابخشی و ملی در بلندمدت…

شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم

Jahad Zamzam Plastic Industries Company was founded in 1987 and manufactures polyethylene pipes and fittings needed for water supply,

دامی جاهد-لوگو-

The company according to its articles of association operates in some fields including business, production, studying and designing operations on livestock frozen sperm

2

Jahad -e- Sabz Co. is one of the companies affiliated to Jahad-e-Esteghlal institute that registered under No. 121832 in 1996 in Tehran and 100 % of its shares belong to the same institute