خرید تضمینی بیش از ۱۷ هزارتن گندم و کلزای استان های جنوبی کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان خرید تضمینی گندم را تاکنون، ۱۷ هزار تن اعلام کرد و گفت: همزمان با خرید گندم، خرید تضمینی کلزا نیز در استان های جنوبی انجام می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به Continue Reading