جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره شرکت جهاد زمزم

در مورخه 99/8/17 جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره شرکت جهاد زمزم با حضور جناب آقای دکتر غیرتی مدیر عامل محترم موسسه جهاد استقلال برگزار شد. در این جلسه از زحمات و خدمات   جناب آقای مهندس بهنام خوشنودی بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت فوق تقدیر و تشکر بعمل آمد و جناب آقای مهندس سعید کیانی به همین عنوان منصوب شدند.