معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه جهاد استقلال به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار است با هماهنگی و تعامل کلیه واحدهای ذیربط، معاونین و مدیران محترم و استفاده از ظرفیت های درون و برون سازمانی نسبت به ساماندهی بخش بازرگانی محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری و رشد صادرات گام های موثری بردارید.

یادآور می شود، دکتر عسکرزاده سابقه ریاست هیات مدیره شرکت بیمه حکمت صبا و مدیرعاملی بانک حکمت ایرانیان را در کارنامه دارد.