جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره شرکت جهاد سبز

در مورخه 99/۸/۲۴ جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره شرکت جهاد سبز با حضور آقایان دکتر غیرتی مدیر عامل و دکتر درجانی رئیس محترم هیات مدیره موسسه جهاد استقلال برگزار شد. در این جلسه از زحمات و خدمات جناب آقای مهندس رضا نجفی بعنوان عضو هیات مدیره شرکت فوق تقدیر و تشکر بعمل آمد و جناب آقای محسن تورانی به  عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت جهاد سبز منصوب شدند.