جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت جهاد سبز

در مورخه ۹۹/۹/۵ جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت جهاد سبز با حضور آقایان دکتر علی اکبر غیرتی مدیر عامل و دکتر علی درجانی رئیس هیات مدیره موسسه جهاد استقلال برگزار شد. در این جلسه از زحمات و خدمات جناب آقای سید یعقوب موسوی بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل  شرکت مذکور تقدیر و تشکر بعمل آمد و جناب آقای آقارضا فتوحی به همین عنوان منصوب شدند.