تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت‌زایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  موسسه جهاد استقلال به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در نامه کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی آمده است: در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و نظر به اهمیت و حساسیت ویژه پدیده تغییر اقلیم و افزایش فراوانی و شدت وقوع انواع مخاطرات اقلیمی، ضمن تاکید بر اهتمام در اجرای راهکارهای ابلاغی، بدین وسیله اصول و مبانی اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت‌زایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

۱- پایش بهنگام مخاطرات جوی و اعلام هشدار به موقع به کلیه ذینفعان و جامعه هدف بخش کشاورزی در تمامی سطوح (با هماهنگی ادارات کل هواشناسی استان)

۲- بررسی، شناسایی و اولویت بخشی اقدامات پیشگیرانه در مناطق آسیب پذیر و پرخطر هر یک از مخاطرات، سیل، سرمازدگی، یخبندان، خشکسالی، زلزله، آفات، امراض و سایر مخاطرات

۳- پیش بینی، تامین، تدارک، توزیع و بکارگیری تجهیزات، نهاده ها، سوخت و سایر نیازهای اضطراری جهت مدیریت شرایط بحران ناشی از وقوع احتمالی هر یک از مخاطرات

۴- سازماندهی جهت استفاده بهنگام از ظرفیت تشکل‌ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و بخش های خصوصی در مدیریت بحران هر یک از مخاطرات در قالب سیستم های قابل هدایت، نظارت و ارزیابی بهنگام

۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت ایمن سازی زیرساخت ها و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به ویژه در مقابل بحران وقوع احتمالی مخاطرات زلزله و سیل

۶- گسترش بیمه پایه و فراگیر اراضی زراعی، باغی و واحدهای تولیدی کشاورزی به ویژه در مناطق آسیب پذیر و پرخطر ناشی از وقوع احتمالی هر یک از مخاطرات فاجعه بار (سیل، سرمازدگی، زلزله و...)

۷- پیش بینی و آمادگی همه جانبه جهت کمک رسانی بهنگام به عشایر به ویژه در شرایط وقوع بحران های سیل و سایر مخاطرات اقلیمی

۸- استفاده به موقع از فناوری های نوین و دانش روز جهت ارزیابی سریع، دقیق و با قابلیت تعیین دقیق محل، نوع واحد، نام بهره بردار و میزان خسارت و با هدف دستیابی به قابلیت اعلام آن، ظرف ۲۴ ساعت از زمان وقوع مخاطره به دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

۹- اولویت بخشی به اجرای به موقع دوره های آموزشی، ترویجی و طرح های تحقیقاتی موثر در کاهش میزان خسارت‌زایی هر یک از مخاطرات

۱۰- اجرای مستمر رزمایش های شهرستانی و استانی جهت تقویت آمادگی ها و هماهنگی های درون‌بخشی و فرابخشی در مدیریت ریسک و بحران و مخاطرات بخش کشاورزی.