بازدید از کارخانجات

در راستاي بازديد از كارخانجات و ديدار همكاران محترم در شهرستانها و با هدف اطلاع از وضعيت توليد و مسائل و مشكلات كاركنان ، اعضاء هئیت مديره شركت جهاد زمزم به همراه مديریت محترم حراست شركت جهاد استقلال در روز چهارشنبه مورخ ٩٩/٩/٢٦ با حضور در محل كارخانه اهواز ضمن بازديد از از خط تولید و ازمایش کارخانه در ديداري صميمانه با مدیرکارخانه و همكاران محترم چالشها، موانع و مشكلات توليدرا با استماع پيشنهادات ايشان مورد بررسي قرار دادند.