مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری منصوب شد

وزیر جهاد کشاورزی در حکمی « فریبرز عباسی» را به سمت مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری جهاد استقلال به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از حکم دکتر کاظم خاوازی آمده است: انتظار دارد با توجه به اهمیت ارتقای بهره‌وری آب و نیاز به توسعه کمی و کیفی سامانه‌های نوین آبیاری در مزارع تولیدی کشور، با به کارگیری همه ظرفیت و توانمندی‌های علمی و اجرایی بخش خصوصی و دولتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا در کمترین زمان ممکن، شاهد توسعه چشم‌گیر سامانه‌های نوین آبیاری با رویکرد هوشمندسازی سیستم‌ها در کشور باشیم.
پیش ازاین « عباس زارع»  به عنوان مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در این سمت فعالیت داشت.
به گزارش ایرنا، بدون شک یکی از راه های تحقق کشاورزی مدرن و ارتقای بهره وری در این بخش و همچنین قدم برداشتن به سمت اقتصاد مقاومتی، تجهیز اراضی کشاورزی به آبیاری نوین است که این مهم در دولت فعلی به بهترین شکل مورد توجه قرار گرفته و از اولویت های اساسی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.
 تجهیز اراضی کشاورزی به آبیاری های نوین ضمن کاهش قابل توجه مصرف آب در این بخش، پایدار شدن فعالیت های کشاورزی و رشد عملکرد و تولید محصولات نیز کمک می کند.
میانگین مصرف آب در مزارع از سوی کشاورزان بوسیله آبیاری های سنتی و غرقابی در هر هکتار سالانه نزدیک ۱۵ هزار متر مکعب است که این رقم با اجرای سامانه های نوین آبیاری می تواند تا سه هزار و ۵۰۰ متر مکعب کاهش پیدا کند.