سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم

وزارت جهاد کشاورزی: سید جواد ساداتی نژاد

سید جواد ساداتی نژاد متولد اول  تیرماه 1351 در کاشان است. وی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشان میباشد.  ساداتی نژاد از ابتدای آغاز بکار مجلس یازدهم ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس را  بر عهده داشته است.  وی مقاطع کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری، کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری و دکتری در رشته مهندسی هیدرولوژی، به ترتیب در دانشگاه های مازندران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه دولتی مسکو طی کرد.

از سوابق اجرایی وی می‌‌توان رئیس سابق بسیج اساتید دانشگاه تهران (۹۴-۱۳۹۲)رئیس سابق بسیج اساتید دانشگاه تهران (۹۴-۱۳۹۲)
رئیس سابق بسیج اساتید دانشگاهها و موسسات پژوهشی تهران بزرگ (۱۳۹۴)
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری (۹۲-۱۳۹۰)
معاون اداری و مالی دانشگاه تهران (۹۳-۱۳۹۲)
معاون توسعه و سرمایه گذاری و رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (۹۳-۱۳۹۲)
رئیس دانشگاه کاشان  (۹۰-۱۳۸۶)
مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه تهران (۱۳۹۴)
دبیر علمی و هماهنگی اجلاس روسای بسیج اساتید سراسر کشور (۱۳۹۴)
عضو هیئت مدیره بنیاد حامیان کارآفرینی (۱۳۹۴)
عضو هیات امنا انجمن خیرین علم و فناوری کشور(۱۳۹۴)
عضو هیات مدیره اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
معاون اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها (۱۳۹۰-۱۳۹۴)
مسئول دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۳)
عضو کمیسیون  آب و محیط زیست صندوق پژوهشگران و فناوران ریاست جمهوری (۹۴-۱۳۸۷)
عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی (۹۴-۱۳۸۹)
دبیر اولین، دومین و سومین جشنواره تقدیر از خیرین و واقفین دانشگاه تهران (۹۴-۱۳۹۲)
عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی راه روشن (۹۴-۱۳۹۰)
مسئول بسیج اساتید و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۹۳-۱۳۹۱)
عضو هیئت امنا پژوهشگاه قرآن و حدیث  وابسته به موسسه دارالحدیث آیت ا… ری شهری (۹۴-۱۳۹۲)
عضو شورای تحقیقات آب و فاضلاب کشور(۹۴-۱۳۹۳)
عضو شورای فرهنگی دانشگاه تهران (۹۴-۱۳۹۳)
جانشین کمیسیون  عالی دانشگاه، علم وفناوری مجمع عالی بسیج (۹۴-۱۳۹۳)
عضو کمیسیون عالی تعلیم و تربیت در مجمع عالی بسیج (۹۴-۱۳۹۳)
دبیر کمیسیون  آب کشاورزی و منابع طبیعی شورای عالی عتف کشور (۹۳-۱۳۸۹)
عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (۹۳-۱۳۹۰)
عضو هیات ممیزه سازمان ترویج ،آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی (۹۳-۱۳۹۱)
مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان-۱۳۹۱ تا کنون
عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (۱۳۹۲)
سردبیر نشریه علمی پژوهشی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران-۱۳۹۲ تا کنون
عضو هیات امنا دانشگاه کاشان (۱۳۹۲)
 عضو هیات ممیزه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور(۹۲-۱۳۹۰)
عضو هیات ممیزه دانشگاه شهر کرد (۹۲-۱۳۸۶)
عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان کاشان (۹۲-۱۳۸۸)
عضو هیات ممیزه دانشگاه کاشان (۹۲-۱۳۸۹)
عضو شورای گسترش آموزش عالی  (۹۲-۱۳۹۰)
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیته بیابان زدایی کشور(۹۲-۱۳۹۰)
نماینده وزیرعلوم در کمیسیون  یونسکو در ایران (۹۲-۱۳۹۰)
دبیر کمیته خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۹۲-۱۳۹۱)
عضو هیات امنا دانشگاه شهرکرد و هنر اصفهان (۹۱-۱۳۸۶)
رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش کشور (۹۱-۱۳۸۷)
ریس کمیسیون  دائمی دانشگاههای شیراز (۹۱-۱۳۹۰)
عضو هیات موسس اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها  (۱۳۹۰)
ضو شورای توسعه و برنامه ریزی استان اصفهان (۹۰-۱۳۸۶)
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت امنا مهد قرآن کریم کاشان (۹۴-۱۳۸۲)
عضو بسیج اساتید دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۲)
معاون دانشجوئی فرهنگی دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۳)
مشاور شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (۸۴-۱۳۸۳)
دبیر چهارمین  کنفرانس بین المللی ایران ـ روسیه “کشاورزی و منابع طبیعی”، شهرکرد ،۱۳۸۳.
مجری کارگاه بین المللی کاربرد مدلهای استوکاستیک در هیدرولوژی و منابع آب ـ شهرکرد، شهریور ۱۳۸۳.
دبیر اولین سمینار آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی در ایران (۱۳۸۴)
عضو شورای سیاستگذاری دومین و سومین کنفرانس بین المللی ایران و روسیه “کشاورزی و منابع طبیعی”، مسکو (۸۱-۱۳۸۰)
مدیر گروه هیدرولوژی و هیدرو ژئولوژی مرکز تحقیقات آب وابسته به دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۴)
عضو شورای فرهنگی دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۴)
عضو کمیته تخصصی صندوق رفاه دانشجویان کشور (۸۶-۱۳۸۴)
عضو شورای مرکزی نظارت بر شورای صنفی کشور (۸۶-۱۳۸۵)
عضو شورای سیاستگذاری همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل (۱۳۸۴)
مشاور معاون برنامه ریزی سازمان منابع آب کشور(وزارت نیرو) (۸۴-۱۳۸۲)
قائم مقام مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۳)
مسئول روابط بین الملل دفتر سرپرستی وزارت علوم در روسیه و کشورهای مشترک المنافع (۸۲-۱۳۸۰)
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مسکو، (۸۰-۱۳۷۸) (طیف اروپای شرقی)
رئیس منطقه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع (۸۲-۱۳۸۰)
معاون اداره آبخیزداری جهاد سازندگی کاشان، (۱۳۷۸- ۱۳۷۹)
نماینده دفتر سرپرستی دانشجویان وزارت علوم در روسیه در امور دانشجویان دانشگاه جنگل و دانشگاه تیمریازوف و عمران طبیعت مسکو (۱۳۸۰ ـ ۱۳۸۲)
مسئول هماهنگ کننده قرارداد همکاری آکادمی علوم کشاورزی ـ تیمریازوف روسیه با دانشگاه شهرکرد و دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۱)
نماینده مردم شریف کاشان و آران و بیدگل در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
رئیس فراکسیون آب مجلس شورای اسلامی
عضو هیأت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.