• 81361( 21 98+)

  • ja[at]ja-es.com

  • تهران، میدان جهاد

رئیس جمهور: حفظ و گسترش درختان و مراتع کشور به معنای امنیت غذایی و ملی است

رئیس جمهور روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ و در آستانه روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی، یک اصله نهال بلوط در محوطه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران غرس کرد.

مراسم تودیع و معارفه هیاُت مدیره موسسه جهاد استقلال برگزارشد.

با حضور آقایان دکتر سعادت مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی جهاد کشاورزی و دکتر غیرتی رئیس محترم هیاُت مدیره و مدیر عامل و آقای دکتر درجانی عضو محترم هیاُت مدیره موسسه جهاد استقلال برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه عضو هیاُت مدیره شرکت جهان صادرات سینا برگزارشد

با حضور آقای دکتر غیرتی رئیس محترم هیاُت مدیره و مدیر عامل و آقای دکتر درجانی عضو محترم هیاُت مدیره موسسه جهاد استقلال برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران برگزار شد

با حضور آقای دکتر غیرتی رئیس محترم هیاُت مدیره و مدیر عامل و آقای دکتر درجانی عضو محترم هیاُت مدیره موسسه جهاد استقلال برگزار شد.