• 81361( 21 98+)

  • ja[at]ja-es.com

  • تهران، میدان جهاد

وزارت جهاد کشاورزی از توسعه فعالیت استارت‌آپ‌ها در بخش کشاورزی حمایت می‌کند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از توسعه فعالیت استارت‌آپ‌ها در بخش کشاورزی حمایت می‌کند و در این مسیر از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

پیام تسلیت دکتر خاوازی به دستیار ویژه وزیر

وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به دکتر محسن رفعتی دستیار ویژه وزیر، مصیبت وارده را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ضرورت تامین بذر و نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تامین بذر و نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان تاکید کرد.

ترویج پیشرو باید با نوآوری و نشر دانش در مرکز عرصه کشاورزی باشد

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ترویج پیشرو و مطلوب در حاشیه قرار ندارد و باید با نوآوری و نشر دانش در مرکز عرصه کشاورزی باشد.