• 81361( 21 98+)

  • ja[at]ja-es.com

  • تهران، میدان جهاد

ترویج پیشرو باید با نوآوری و نشر دانش در مرکز عرصه کشاورزی باشد

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ترویج پیشرو و مطلوب در حاشیه قرار ندارد و باید با نوآوری و نشر دانش در مرکز عرصه کشاورزی باشد.

اهمیت شبکه‌سازی در نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: شبکه سازی جایگاه مهمی در نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی دارد

وزیر جهاد کشاورزی: زنان روستایی و عشایری ظرفیتی عظیم برای توسعه کشاورزی خانوادگی هستند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: زنان روستایی و عشایری ظرفیتی عظیم برای توسعه کشاورزی خانوادگی و تحول در نظام‌های خرد کشاورزی هستند.

زنان روستایی و عشایری می‌توانند روستا را به کانون توسعه کشور تبدیل کنند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بسیاری از زنان روستایی و عشایری تحصیل‌کرده هستند که می‌توانند روستا را به کانون بالندگی و توسعه کشور تبدیل کنند.