• 81361( 21 98+)

  • ja[at]ja-es.com

  • تهران، میدان جهاد

اهمیت شبکه‌سازی در نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: شبکه سازی جایگاه مهمی در نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی دارد

وزیر جهاد کشاورزی: زنان روستایی و عشایری ظرفیتی عظیم برای توسعه کشاورزی خانوادگی هستند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: زنان روستایی و عشایری ظرفیتی عظیم برای توسعه کشاورزی خانوادگی و تحول در نظام‌های خرد کشاورزی هستند.

زنان روستایی و عشایری می‌توانند روستا را به کانون توسعه کشور تبدیل کنند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بسیاری از زنان روستایی و عشایری تحصیل‌کرده هستند که می‌توانند روستا را به کانون بالندگی و توسعه کشور تبدیل کنند.

علی درجانی جهاد استقلالی شد

وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه ای، علی درجانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان را به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره موسسه جهاد استقلال و رامین عرفانیان سلیم را به عنوان عضو هیات مدیره این موسسه به مدت