• 81361( 21 98+)

  • ja[at]ja-es.com

  • تهران، میدان جهاد

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد

در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علی اکبر غیرتی به عنوان مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد.