• 81361( 21 98+)

  • ja[at]ja-es.com

  • تهران، میدان جهاد

قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی منصوب شد

۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در حکمی از سوی "سیدجواد ساداتی نژاد" وزیر جهاد کشاورزی، "محسن کاظمینی" به عنوان "قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی" منصوب شد.

رویکرد همکاری های کشاورزی ایران و برزیل از "تجاری" به "دیپلماسی غذایی" تغییر یابد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تغییر رویکرد همکاری های کشاورزی ایران و برزیل از "تجاری" به "دیپلماسی غذایی" ضروری است.

افزایش 1 میلیون تنی محصولات کشاورزی با اجرای گام دوم "طرح جهش تولید در دیمزارها"

وزیر جهاد کشاورزی گفت: گام دوم "طرح جهش تولید در دیمزارها" با همراهی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در سطح 2.6 میلیون هکتار از دیمزارهای 15 استان کشور

تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت رسانه ها برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی

۱۴۰۰/۰۷/۱۰ وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت رسانه ها برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی تاکید کرد.