• 81361( 21 98+)

  • ja[at]ja-es.com

  • تهران، میدان جهاد

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی؛ سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر "اسماعیل قادری فر" به عنوان سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد.

حضور وزیر جهاد کشاورزی در پژوهشکده شورای نگهبان

حضور وزیر جهاد کشاورزی در پژوهشکده شورای نگهبان

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مهندس "علیرضا مهاجر" به عنوان سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، آقای مهندس "حسین دماوندی نژاد" به عنوان "سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی" منصوب شد.