• 81361( 21 98+)

  • ja[at]ja-es.com

  • تهران، میدان جهاد

تصویب تامین ارز مورد نیاز برای وزارت جهاد کشاورزی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شد؛

بازدید مدیر عامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره از موسسه فرهنگی ورزشی جهاد گران

بازدید مدیر عامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره

تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ایجاد ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی کمک می کند که حوزه مربوط به تنظیم بازار به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد

وزیر جهاد کشاورزی: کشاورزان، امنیت و اقتدار غذایی کشور را تامین می کنند

۱۴۰۰/۰۶/۰۹ وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که امروز قدرت غذا از قدرت اسلحه در جهان کمتر نیست، گفت: یکی از ارکان اقتدار در دنیا تامین غذا است