موسسه جهاد استقلال در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۱۹ تحت شماره ۳۱۵۱ به عنوان موسسه غیر انتفاعی جهاد استقلال بنیاد امور جانبازان و مستضعفان به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۲۰ ضمن انعقاد عقد لازم صلح غیر معوض از طرف بنیاد به وزارت جهاد سازندگی پس از جاری شدن عقد صلح هبه شده است.

آخرین خبر

حضور معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شورای مدیران موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه جناب آقای دکتر خیام نکویی معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جلسه ی هفتگی شورای مدیران موسسه جهاد استقلال حضور یافتند. این جلسه با حضور آقای عبدالهادی مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال ، مدیران ستادی موسسه جهاد استقلال و مدیران عامل موسسات و شرکت…
ادامه مطلب ...

اخبار