بازدید رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال از مجموعه کارخانه جهاد زمزم استان زنجان

 به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، روز شنبه مورخ پانزده بهمن ماه ۱۴۰۱ آقای دکتر عبدالهادی مطلق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال به همراه آقای مهندس حسن نظری مدیر منابع انسانی موسسه و آقای دکتر عابدین عابدین عابدین زاده و مهندس حمزه ای از اعضای محترم هیات مدیر شرکت جهاد زمزم از کارخانه استان زنجان بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید آقای دکتر عبدالهادی مطلق ضمن تشکر و قدردانی از پرسنل و کادر مدیریت کارخانه مذکور اظهار داشتند: نیروی انسانی سرمایه، ارزش و برند هر مجموعه محسوب می گردد لذا  با تمام توان نشان دهید می توان فعل خواستن را با همه مشکلات پیش رو صرف نمود.