حضور معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شورای مدیران موسسه جهاد استقلال

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه جناب آقای دکتر خیام نکویی معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جلسه ی هفتگی شورای مدیران موسسه جهاد استقلال حضور یافتند. این جلسه با حضور آقای عبدالهادی مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال ، مدیران ستادی موسسه جهاد استقلال و مدیران عامل موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال برگزار گردید.
آقای دکتر مطلق ضمن خوش آمد گویی مختصرا به معرفی موسسات و شرکت های تابعه و فعالیت های آنها پرداختند. سپس مدیران عامل موسسات و شرکت های تابعه موسسه جهاد استقلال گزارشی از فعالیت های مجموعه های تحت مدیریت خود ارائه دادند.

در ادامه آقای دکتر خیام نکویی با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه کشاورزی و امنیت غذایی تنها راه برای تامین امنیت غذایی پایدار را دانش بنیان شدن بخش کشاورزی و نتیجه آن را  بهره وری بیان نمودند وی با بیان ظرفیت های بالای موسسه جهاد استقلال و سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی این جلسه را قدم مثبتی در این راستا و نتایج آن را خیر و برکت برای هر دو مجموعه  و سفره مردم بیان کردند

در پایان آقای دکتر مطلق ضمن تشکر از حضور معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون را داشتند.